canlı destek
Proje Hakkında
Ege Üniversitesinin İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği kapsamında gerçekleştirilen Ege Orman Okulu projesi, birinci aşamada Ege Üniversitesi öğrencilerinin ikinci aşamada ise İzmir’de yer alan ilköğretim okullarında eğitim gören öğrencilerin doğa, orman, orman koruma, sürdürülebilir orman vb. konularında bilgi ve beceriler edinmesini sağlamayı amaçlamaktadır. 
 
Ege Orman Okulu projesinin temel hedefi doğa ve orman konusunda farkındalık oluşturarak bilinçlendirme sağlamak, nihai hedefi ise ilköğretim öğrencilerinin bilinçlendirilmesi sürecine katkıda bulunmaktır. 
 
Ege Orman Okulu projesinin en önemli çıktı değeri, doğa ve orman ile ilgili eğitimleri Ege Üniversitesi öğrencileri ve ilköğretim öğrencileri için planlamak ve uygulamaktır. Söz konusu eğitim sürecinde görsel, işitsel ve duyusal öğelerin birlikte kullanıldığı eğitim modüllerinin kullanılması ile farkındalığın ve akılda kalıcılığın arttırılmasının gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
 
Proje süresi başlangıç aşamasında 12 ay olarak belirlenmiş olsada, proje içinde gerçekleştirilecek eğitim, uygulama ve faaliyetler birbirini tamamlayarak sürekli bir yapı oluşturacak şekilde planlanmıştır. Bu sayede Ege Orman Okulları projesi her geçen sene daha da güçlenerek ulaştığı öğrenci sayısını sürekli arttıracaktır.
 
Proje Kapsamında Yapılacaklar
Üniversitemiz bünyesinde Orman Okulu’nun Kurulması,
Alan gezileri düzenlenmesi,
Eğitim modüllerinin oluşturulması,
Eğitim materyallerinin hazır hale getirilmesi,
Öğrenciler ve toplumda farkındalık çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
Düzenli eğitimlerin planlanarak yapılması,
Saha eğitimlerinin ve ağaç dikme şenliklerinin düzenlenmesi,
Kamp ve orman temizliği çalışmalarının yapılması,
Eğitim ve eylem planlarının sürekli hale getirilerek Ege Orman Okulu’nun süresiz olarak devam ettirilmesi,
Anaokulu öğrencilerinin orman eğitimini alabilecekleri bir mekân oluşturulması
Anaokulu öğrencilerinin orman eğitim programlarının işlerliğinin sağlanması
Ege Ekosistem Bankası’nın kurulması,
- Orman eko sistemi ile ilgili ölçümlerin yapılması,
- Eko sistem planlarının oluşturularak uygulamaya geçilmesi,


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ