canlı destek

Hakkımızda

NEDEN EGE ORMAN OKULU?

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yaşanan yangın olayının ardından Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın Ege Üniversitesi olarak neler yapılabileceğine ilişkin gerçekleştirdiği toplantı sonucunda, Ege Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde görev yapmakta olan öğretim üyesi ve elamanları uzmanlık alanları ile ilgili çalışmalara başladılar. Bu çalışmaların sonucunda toprak ve bitki analizinden, bölge iklimine uygun ve daha hızlı yetişen bitki türlerinin yetiştirilmesine kadar çok sayıda öneri ve proje ortaya çıktı.

Bu projelerden birisi de Ege Üniversite’sinin bir sosyal sorumluluğu olarak farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme sağlamaya yönelik olan Ege Orman Okulu idi. Ege Orman Okulu projesinin temel amacı öncelikle Ege Üniversitesi öğrencilerinin orman ile ilgili konularda eğitimler alarak bilgi edinmesini sağlamak, ardından Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında ilkokul öğrencilerinin bu konuda eğitimini gerçekleştirmeleridir.  İlkokul öğrencilerinin eğitimini, üniversite öğrencilerinin gerçekleştirilmesinin nedeni ise, ağabey/abla – kardeş ilişkisi içerisinde bir öğrenme ortamının oluşturulmasının amaçlanmasıdır. Buradaki yakınlık duygusunun bilgilerin etkili bir şekilde aktarılmasına olanak yaratacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda Ege Orman Okulu, misyonları arasında çevre ve sorunları ile ilgili toplumsal bilinç oluşturmak olan Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne bağlı olarak kurulmuştur.

Orman Okulu kavramı, Forest School Association (2002) tarafından ormanlık alanlarda ya da doğada aktif katılım ile eğitimin gerçekleştiği, karar verme ve kendine güvenin gelişmesini desteklemeyi hedefleyen ilham verici bir uygulama olarak tanımlanmaktadır. Orman okulu, doğa ve orman ile ilgili konularda bilgilerin aktarılmasında doğada bulunarak materyallerden yararlanma olanağı sağladığı ve birçok uyarıcının aynı anda verilmesine olanak tanıdığı için bilginin kalıcılığı açısından etkili olmaktadır.

 Orman okulu genellikle okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinin eğitim süreçlerini destekleyen bir uygulama olarak değerlendiriliyor olsa da yetişkin eğitimleri için de kullanılmaktadır.  “Orman Okulu” ifadesinin doğada bulunarak çocuklara deneyimsel ve aktif öğrenme yöntemleri ile öğrenmeyi hedefleyen bir eğitim modeli olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2023 vizyonunda işaret edildiği bilinmektedir. Bu noktada Ege Orman Okulu projesi ile Ege Üniversitesi’nin toplumsal konulara duyarlılığa verdiği önemden hareketle ve her konuda eğitimin ilk ve en önemli aşama olduğu bilinci ile sürdürülebilir orman konusunda farkındalık ve bilinçlendirme amaçlanmaktadır.

Ege Orman Okulu projesi kapsamında proje kapsamında belirlenen ilköğretim okullarında Ege Orman Okulu ekibinde yer alan öğretim üyeleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan orman, ağaçlandırma ve orman yangınları konusundaki uzmanların ilköğretim öğrencileri için hazırladığı sunum, kitapçık ve eğitim materyalleri kullanılmaktadır. İlköğretim öğrencileri için Ege Orman Okulu tarafından hazırlanan “İlköğretim Öğrencileri İçin Orman Hakkında Temel Bilgiler” kitapçığı ile eğitim sürecinde verilen bilgilerin tekrar etmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. Bununla birlikte proje kapsamında hazırlanan kitap ayraçları ve ilköğretim okullarında sergilenecek Hayat Ağacı afişleri ile de bilginin tekrar etmesi ve kalıcı olabilmesi istenmektedir.

Ege Orman Okulu eğitimlerinde yer alan bilgiler, sunum ve kitapçıklarda öğrencilere ormanın sahipleri olan hayvanlar tarafından aktarılmaktadır. Söz konusu hayvanlar Ege Orman Okulu Kahramanları (sincap, köstebek, oluklu kertenkele, solucan, baykuş, yılan, ağaçkakan, arı) olarak karakterize edilmiş olup, ormanda kendi alanları ile ilgili bilgileri aktarmada sözcü konumunda yer almaktadır. Bununla birlikte eğitim sırasında ilkokul öğrencileri ile okul bahçesinde ağaç ve toprak ile ilgili aktiviteler gerçekleştirilerek öğrenmenin pekiştirileceği ortamlar yaratılacaktır.

Ege Orman Okulu Projesi eğitim faaliyetlerinin ardından gönüllü öğrencilerin katılımının ve alan tahsisinin sağlanması ile birlikte anaokulu öğrencileri ve öğretmenlerine faaliyetler gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Ege Orman Okulu projesinin Ege Üniversitesi öğrencilerinin gönüllü katılımları ve öğretim üyelerinin uzmanlık alanlarındaki önerileri ile gelişerek büyüyeceğine ve topluma önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.

Ege Orman Okulu Proje Ortakları

Ege Orman Okulu Projesi için, Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Ege Orman Okulu Projesi Yönetimi  

Ege Orman Okulu Projesi Genel Koordinatörü - Prof.Dr. Necdet BUDAK -Ege Üniversitesi Rektörü
Ege Orman Okulu Projesi Genel Koordinatör Yard. -Prof.Dr. Dilek TAKIMCI- Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı
Ege Orman Okulu Projesi Genel Koordinatör Yard.- Prof. Dr. Mine SARAN- Ege Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Projeler Koordinatörü
Ege Orman Okulu Proje Yürütücü- Doç. Dr. Ayşen TEMEL EGİNLİ- İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü- Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı

Ege Orman Okulu Ekibi

Prof. Dr. Dinçer AYAZ ( Ege Üniversitesi ÇEVMER Müdürü- Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-Zooloji Anabilim Dalı )
Doç. Dr. Mustafa Tolga ESETLİLİ ( Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü-Toprak Bilimi Anabilim Dalı )
Doç. Dr. Serdar Gökhan ŞENOL ( Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-Botanik Ana Bilim Dalı )
Doç. Dr. Ortaç ONMUŞ ( Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü-zooloji Anabilim Dalı )
Öğr. Gör. Beril SÜMER ŞENOL ( Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Seramik Cam ve Çinicilik Programı )
Dr.Öğr.Üyesi Cihat Okan ARIKAN ( Daire Başkanı V. Ege Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı )
Aysel ILDIZLI (Daire Başkan V. ( Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı )
Begüm KASAP ( Birim Sorumlusu-  Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü )

EGE ORMAN OKULU LOGOSU- NEDEN MEŞE AĞACI?

Meşe ağacının, çok eski zamanlardan beri besleyici, koruyucu, şifa verici, yangına dayanıklı vb. özelliklere sahip olduğu bilinmektedir. Meşe ağacı, tarım tekniklerinin gelişmediği dönemlerde sadece ormandaki canlılar için değil, insanların yaşama tutunmasında da çok önemli bir kaynak olmuştur. Bununla birlikte, meşe ağacı güç ve dayanıklılığın sembolü olarak kabul edilmektedir. Her mevsim yapraklarını koruma özelliğine sahip olan meşe ağacı uzun ömürlü olma özelliği ile yaşamı çağrıştırmaktadır. Bu noktalardan hareketle Ege Orman Okulu logosu meşe ağacı şeklinde tasarlanmış olup, projenin güçlü ve uzun süreli olmak isteğinin vurgulanması, projenin sloganı olan “Yeşil Yaşamdır” ifadesini de destekleyerek yaşam kaynağı olduğu algısının güçlendirilmesi amaçlanmıştır.

EGE ORMAN OKULU KAHRAMANLARI

Ege Orman Okulu Maskotu olarak, Meşe ağacı ve palamut ile birlikte algılanması nedeni ile Sincap olarak belirlenmiştir. Ege Orman Okulunun maskotu Sincap’a Ege Orman Okulu Kahramanları köstebek, kirpi, tavşan, yılan, baykuş, arı da eşlik etmektedir.

Ege Orman Okulu Eğitimlerini ormanın sahipleri olan sincap, köstebek, kirpi, tavşan, yılan, baykuş, arı anlatıyor. Ege Orman Okulu Kahramanları, ormanda yaşayan ve her biri orman için çok önemli hayvanlardan seçilmiş ve karakterize edilmiştir. Ege Orman Okulu Kahramanları Ege Orman Okulu eğitimi sunum ve eğitim materyallerinde yer alarak, orman ile ilgili konular bu kahramanlar aracılığı ile aktarılmaktadır. Bilginin kalıcılığını sağlamak açısından kahramanlar aracılığı ile aktarımın daha etkili olacağı düşünülmektedir.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ